Dobrovoľne…? Dobrovoľne!

Categories kresby

U nás, (rozumej na Slovensku) máme vzniknuté nové demokratické slovo… DOBROVOĽNE a ABSOLÚTNE DOBROVOĽNE… už sa teším aký bude ďalší stupen tohto slova… veď predsa existuje aj veľký, väčší, najväčší…