udrzbar

Údržbársky anjel…
a napadlo mi… dať ku každej profesii rôzne kridla (možno z toho urobím anjeloktober)… ALE jednu vec kreslit nebudem… Predstavme si tak človeka k.k.ta, potom by to bol k.k.tsky anjel… ?

ryba hryzie

Neverte nikomu, kto sa na vás usmieva a je samá nevinnosť. Hlavne pred voľbami… aj tými českými.