V sobotu 18. novembra bude prebiehať aj na Slovensku, Noc divadiel. Už sa veľmi teším na kultúrny zážitok. To bude tóóóľko kultúry, až nás bude hlava bolieť.

noc divadiel

Kreslím si tak kreslím, a zrazu z jedného nápadu mi vznikol štryptich (odvodené z triptych), možno bude aj päťptych šesťptych… a kresbu číslo 3, som si dal vytlačiť do formy obrazu…40x50cm. Už len niekam dať na stenu. Rozbieham sériu „his masters voice“.