Koho zvoliť?

Categories kresby

volbyPredsa toho, kto je práve „najvodnejčšiekorektnezvoliteľný“.