Kreslím si tak kreslím, a zrazu z jedného nápadu mi vznikol štryptich (odvodené z triptych), možno bude aj päťptych šesťptych… a kresbu číslo 3, som si dal vytlačiť do formy obrazu…40x50cm. Už len niekam dať na stenu. Rozbieham sériu „his masters voice“.