Roman patrí do nebohatej skupiny kultivovaných autorov komicko-groteskných kresliarov, ktorí tak nekreslia preto, že lepšie nevedia, ani nie vynútene, jednoducho takto cíti a takto chce vypovedať a nielen seba, ale aj iných rozosmiať a potešiť. Nič iné ani nechce svojimi kresbami povedať, či dosiahnuť.

 Životu nenastavuje obvyklé krivé zrkadlo, do jeho útrob preniká cez paradoxy a absurdné reflexie,  ktorými na-chádza cestu k svojmu vďačnému priaznivcovi.

(P. Zavacký)