Čas je veľmi relatívny pojem. Pánom času je ten, kto určuje kedy príde. Čiže HNEĎ! A hneď, je fyzikálna veličina ktorá znamená od nevidím do nevidím…